Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Dobierajka.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez DGMGLOBAL Sp. z o.o.
 2. DGMGLOBAL Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zawarcia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 3. Serwis nie prowadzi własnej działalności sprzedażowej, a jedynie prezentuje oferty współpracujących sklepów internetowych umożliwiając ich przeglądanie i porównywanie.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obecnie obowiązującego prawa.

II. Definicje

 1. Operator – DGMGlobal Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Warszawie, 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86 lok 410, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000718208, posiadająca nr NIP 7010801544 oraz nr REGON 369469870, właściciel Serwisu, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Końcowych Użytkownika.
 2. Porównywarka - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.dobierajka.pl zwany dalej Porównywarką lub Dobierajka.pl.
 3. Sklep - sklep internetowy współpracujący z Operatorem, którego oferty prezentowane są w Porównywarce.
 4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Regulamin - niniejszy dokument opisujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora.

III. Korzystanie z serwisu

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Porównywarki jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korzystanie z Porównywarki możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
 2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w Porównywarce, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 3. Porównywarka umożliwia Użytkownikom przeglądanie ofert i informacji o produktach dostarczanych przez Sklepy, porównywanie cen ofert i produktów a także korzystanie z innych promocji prezentowanych na serwisie.
 4. Porównywarka nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, ani za przebieg transakcji między Sklepem a Użytkownikiem. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Porównywarka nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane na stronach Porównywarki treści pochodzących z innych serwisów internetowych, w szczególności: porady, opinie, reklamy czy treści multimedialne.
 6. Wszystkie zamieszczane na Porównywarce kupony rabatowe, zniżki i inne promocje pochodzą od stron świadczących prezentowane usługi i są pozyskiwane bezpośrednio od nich a także przez podmioty pośredniczące. W związku z powyższym Porównywarka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rozbieżności między stanem rzeczywistym kuponów rabatowych, zniżek i innych promocji a informacjami prezentowanymi na Porównywarka.
 7. Porównywarka dopełnia wszelkich starań, aby informacje ukazujące się w Porównywarce były rzetelne i zgodne z prawdą. Porównywarka nie gwarantuje jednak ścisłości informacji przedstawionych na stronach tej domeny z informacją przedstawioną na stronach Sklepów. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego oferta pochodzi.
 8. Domena Dobierajka.pl zawiera linki do innych domen w Internecie, które są administrowane przez innych zarządców. Dobierajka.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych domen.
 9. Użytkownik może zgłaszać uwagi odnośnie nienależytego funkcjonowania Porównywarki, wysyłając je na adres mailowy: kontakt@dobierajka.pl.
 10. Porównywarka oświadcza, że zawartość stron Porównywarki stanowi jej własność lub własność Sklepów i serwisów współpracujących i z tego względu podlega ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować ani modyfikować zawartych na nich danych.
 11. Wykorzystanie danych umieszczonych w Porównywarce w celu osiągnięcia zysku przez inny serwis lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych wymaga pisemnego zezwolenia Porównywarki

IV. Ochrona prywatności

 1. Przetwarzamy dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Administratorem danych w rozumieniu ustawy jest DGMGlobal Sp. z o. o.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i oznacza zgodę na świadczenie usługi. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z plików cookies przez Operatora określa informacja o plikach cookies dostępna pod adresem: https://dobierajka.pl/pliki-cookies

V. Treści reklamowe

 1. Porównywarka dokłada starań, aby prezentować reklamy zgodne z prawem i nie wprowadzające w błąd Użytkownika.
 2. Porównywarka nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych przez reklamodawców.
 3. Za naprawienie wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z treścią zamieszczonej reklamy odpowiedzialny jest reklamodawca.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzysta z usług Porównywarki na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Porównywarki, w szczególności dotyczących nieścisłości prezentowanych w nich informacji, informacji prezentowanych w Sklepach oraz przerw i błędów w funkcjonowaniu Porównywarki wynikających z przyczyn technicznych. Informacje zawarte na Porównywarce nie mogą być traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.
 2. Porównywarka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody cywilne, moralne lub materialne, mogące wynikać z posłużenia się jakąkolwiek informacją, zawartą na stronach Porównywarki.
 3. Porównywarka ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnie wybranym terminie. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać od momentu zamieszczenia go na stronach Porównywarki.