Bazy atomowe w Polsce. Trzy olbrzymie kompleksy i ujawnione informacje wywiadowcze

Polska oficjalnie nigdy nie prowadziła własnego, militarnego programu nuklearnego. Owszem funkcjonowały na terenie naszego kraju reaktory jądrowe (do dziś funkcjonuje reaktor “Maria”), ale jedynie w celach naukowych, związanych z badaniami cywilnymi. Jednak w czasach zimnej wojny nasz kraj był uznawany przez USA i NATO za państwo aktywnie pracujące nad bronią nuklearną. Własnej bomby atomowej ostatecznie nigdy nie zbudowaliśmy, ale nie znaczy to, że nigdy nie mieliśmy na terenie naszego kraju broni nuklearnej. Mogliśmy jej mieć naprawdę dużo.

Źródło: Read More