Kontrole abonamentu RTV. Jak się zachować?

W 2024 r. opłata z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego w Polsce nie uległa zwiększeniu. Pojawiają się także informacje o trwających kontrolach przedstawicieli Poczty Polskiej. Co robić, jeżeli zapukają do nas kontrolerzy? Czy mamy obowiązek wpuszczać ich do domu i udzielać jakichkolwiek informacji?

Źródło: klik