Masz profil zaufany? Pamiętaj o tym terminie!

Profil zaufany jest jedną z najbardziej przydatnych usług. Korzysta z niego ponad 14 mln mieszkańców Polski. Nie każdy jednak wie o jednej ważnej sprawie związanej z profilem. Małe niedopatrzenie może nas kosztować brak możliwości dalszego korzystania z tego rozwiązania. Jest jeden nieprzekraczalny termin.

Źródło: klik