“Najlepszy rosyjski czołg” wysadzony granatem za 250 zł

Rosyjski czołg T-90 to najnowocześniejszy i najpotężniejszy czołg, jakim dysponuje Rosja, a który znajduje się w czynnej służbie podczas walk w Ukrainie. Nic dziwnego, że nawet uszkodzona maszyna jest cenna i po walkach siły rosyjskie mogą chcieć te maszyny odzyskać. Wszak wartość T-90 szacuje się na ok. 18 mln zł. Znacznie więcej, niż cena naprawy. No, chyba, że Ukraina wyda ok. 250 zł, by maszynę zniszczyć doszczętnie.

Źródło: Read More