Nowy wymóg UE. Polski rząd musi wdrożyć Akt o Sztucznej Inteligencji

Parlament Europejski zatwierdził nowe rozporządzenie, nazwane Aktem o Sztucznej Inteligencji, które docelowo ma uregulować sektor AI w sposób możliwie całościowy. Regulacja ta bazuje na podejściu opartym o ryzyko, uzależniając obowiązki dostawców i podmiotów wdrażających modele i systemy sztucznej inteligencji od potencjalnego ryzyka wyrządzenia szkód obywatelom, społeczeństwom i gospodarkom. Decyzja Parlamentu Europejskiego oznacza konieczność dostosowania prawa w każdym kraju członkowskim.

Źródło: Read More